+90 (362) 266 66 96
Anasayfa2021-04-24T06:27:31+00:00

Slide

AĞAÇ EV

Devasa bir ağaç yumağını çağrıştıran, doğa renklerinin hakim olduğu, dikey yapıya sahip bir yüksek kule oyun grubu serisi olan ve gökyüzüne kadar uzanan Ağaç Ev serisinde, çocukların görkemli bir ağaç evin içinde oyunlar kurması amaçlanmıştır.

Çeşitli geçiş elemanları ve köprüler yardımıyla farklı oyun alanları sağlanmış, farklı yüksekliklerde kaydıraklar konumlandırılarak birbirinden farklı nihai hedefler oluşturulmuştur.

KARTAL KAFES

Kare kasnak sisteminden meydana gelen şeffaf genel tasarım sayesinde kullanıcıya oyun esnasında geniş oyun alanı ve özgürlük hissi veren yüksek kuleli bir oyun serisidir.

Kartallar gibi göklere yükselen dikey bir kule yapısına sahip Kartal Kafes serisinde, detay tasarımdan ziyade tasarım bütünlüğü hedeflenerek görselleştirme yapılmıştır.

SİNCAP EVİ

Ormanın içinde, minik sincapların kocaman ağaçlara gizlendikleri bir oyun serisidir. Ahşap ve yeşil tonlarının kullanımı ile çocuklara doğa renklerinde oyun oynama hissinin aşılanmasını hedeflenmiştir.

Çocukların kolay erişebilecekleri şekilde konumlandırılmış ve eğlendirirken öğreten aktivite panolarına da sahip olan Sincap Evi serisi, yatay bir kule yapısına sahiptir.

HAYALET KASABA

Terkedilmiş bir kasabanın içinde bulunan komik yüzlü hayaletler, yıkık duvarlar, çatlamış çatılar gibi detayların işlendiği bir oyun serisidir.

Temaya özgü detay tasarımların farklı yerlere serpiştirildiği Hayalet Kasaba serisinde, çocukların zihninde hikayeye karşı merak duygu oluşması ve çocukların, hikaye içinde oynarken aynı zamanda bu hikayenin bir parçası olmaları hedeflenmiştir.

AKTİVİTE PANOLARI

Aktivite Panoları, çocukların algı ve hareket gelişimi, bilişsel gelişim, duygusal gelişim, dil gelişimi gibi genel motor becerilerini kazanmaları ve pekiştirmeleri için tasarlanmış; bu amaç doğrultusunda çocuklara ilgi çekici ve teşvik edici aktiviteler sunan eğitici ve öğretici oyun panolarıdır.

Çocukların renk ve şekil algılarını kuvvetlendirir. Onları deney yapmaya teşvik eder ve yaratıcılıklarını geliştirir. Onların, diğer çocuklarla işbirliği yapma arzularını tetikler. Çocukların hayal güçlerini farklı düzlemlerde buluşturur.

Tüm bu unsurlar, çocukların erken entelektüel gelişimlerinin kapsamlı bir şekilde uyarılmasını sağlar. Aktivite panolarının eğlendirerek öğretmesi, çocukların öğrenmeye karşı taleplerini arttırır.

AMBAR KÖY

Köylerimizde bulunan ambar evlerinden ilham aldığımız ve bu evleri günümüz çocuklarına ulaştırarak geçmiş ile günümüz arasında köprü kurmayı amaçladığımız bir oyun serisidir. Serinin tasarımında, geleneksel tarım ürünleri ve ahşap evlerin dokuları harmanlanmıştır.

Bir veya birden fazla evden oluşan Ambar Köy serisinde, evler arasındaki geçişler, köprüler ile sağlanmaktadır.

Go to Top