Çocuk oyun grupları ve spor kondisyon aletleri imalat ile satışında hedef ve amaçlarımız;
  • Müşteri istek ve beklentilerini, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, zamanında yerine getirmek,
  • Verimliliği ve kaliteyi artırmak için “ilk defada doğru üretim” ve “sürekli iyileştirme” ilkesiyle hareket etmek,

  • Çevre mevzuatı gerekliliklerine uyarak havaya, toprağa, suya ve doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

  • Hammadde ve enerji kaynaklarının etkin ve planlı kullanımını sağlayarak gelecek nesillere miras olarak yaşanabilir bir çevre bırakmak,

  • Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına uyarak, iş sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak,

  • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte firmamızda uygulanmakta olan kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir.