Aynı renkten üç topu art arda dizen, oyunu kazanır.