Kullanıcının, farkı renklerdeki şekilleri ait oldukları yerlere yerleştirmesini amaçlar.