Dalından kopan elmanın yerçekimi hikayesi resmedilmiştir.