İleri yaş kullanıcının üzerindeki tutaç yardımıyla çemberi sağdan sola veya soldan sağa çevirmesini amaçlamaktadır. Ürün zıt yönde kullanıma ve kademeli kullanıma olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.